प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा II) का कार्यालय

दूरभाष: 0471-2330799 फैक्‍स: 0471-2330699, 2332022
ई-मेल: agaukerala2[at]cag[dot]gov[dot]in

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

नाम पदनाम कार्यालय पी ए बी एक्‍स
श्री एस सुनील राज प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा-II) 0471-2330899 777

समूह अधिकारीगण

नाम पदनाम कार्यालय पी ए बी एक्‍स मोबाइल
सुश्री यशोदा व. उ.. म. ले. (प्रशा.;एवं ए एम जी-I) 0471-2331451 817  
सुश्री शेबा पी एच उ.. म. ले. (ए एम जी-II) 0471-2331577 804  
सुश्री कौसल्या मुरुगासामी व. उ.. म. ले. (ए एम जी-III) तृशूर 0471-2331577 804  

र.मले के सचिवालय ( लेखापरीक्षा-II)

नाम पदनाम कार्यालय पी ए बी एक्‍स आवास मोबाइल
श्री जी.सी. कृष्णन पोटी प्र.मले(लेखापरीक्षा-II)के सचिव 0471‑2786 787 787    

व.उ.मले. (प्रशा. व ए एम जी-I) के अधीन कार्यरत व.लेप.अ.

प्रशासन

नाम पदनाम अनुभाग टेलिफोन नंबर
कार्यालय पी ए बी एक्‍स आवास मोबाइल
श्री स्याम एस व.लेप.अ. प्रशा./ सामान्‍य अनुभाग 0471‑2786 852 852    
श्री जी.सी. कृष्णन पोटी व.लेप.अ. आं.लेप. 0471‑2786 787 787    
श्रीमती पी.वी. सुशीला व.लेप.अ. हिन्दी कक्ष 0471‑2786 820 820    
श्रीमती आर.एस. मंजू व.लेप.अ. रोकड़/बिल्‍स/हक 0471‑2786 850 850    
श्रीमती अर्चना धर्मानंद व.लेप.अ. एपीसी कक्ष 0471‑2786 724 724    
श्री जयचंद्रन वी एस डाटा प्रबंधक आई टी समर्थन कक्ष 0471‑2786 819 819    

ए एम जी -I

नाम पदनाम अनुभाग टेलिफोन नंबर
कार्यालय पी ए बी एक्‍स आवास मोबाइल
श्री. एस. श्रीकुमार व.लेप.अ. ए एम जी-I (मु. I)   828    
श्री बी. सुरेश कुमार व.लेप.अ. ए एम जी-I (मु. II)   830    
श्रीमती सुशा मैथ्यू व.लेप.अ. ए एम जी-I (मु. III)        
श्री आर. जयदीप व.लेप.अ. रिपोर्ट(एस एफ ) 0471‑2786 858 858    
श्रीमती ओमना ए जे व.लेप.अ. एफ ए यू 0471-2786849 849    
श्री ए. हरीश व.लेप.अ. रिपोर्ट (ए एम जी-I)/ पी ए सी 0471‑2786 825 825 0471-2472459  
श्रीमती सूसन जेकब व.लेप.अ. फिनाट 0471-2786881 881    
श्रीमती ओमना ए जे व.लेप.अ. एफ ए पी 0471-2786882 882    
श्रीमती पी.वी. सुशीला व.लेप.अ. एन.आर.ए. कक्ष/ एच.ए. कक्ष   820    

उ.मले (ए एम जी- II) के अधीन कार्यरत व.लेप.अ

नाम पदनाम अनुभाग टेलिफोन नंबर
कार्यालय पी ए बी एक्‍स आवास मोबाइल
श्री वेणुगोपाल के व.लेप.अ. ए एम जी-II (मु.) I 0471‑2786 715 715 0477-2271559  
श्री मुथु कन्नू एन  व.लेप.अ. ए एम जी -II ( मु.) II        
श्रीमती पिल्लई निशा जी व.लेप.अ. रिपोर्ट (ए एम जी -II) 0471‑2786 712 712 0471-2485770  
श्री सुमेश एस. आर. व.लेप.अ. रिपोर्ट(सा.उ.स.) व डी पी सेल 0471‑2786 714 714    

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारीगण,तिरुवनंतपुरम

नाम पदनाम अनुभाग टेलिफोन नंबर
कार्यालय आवास मोबाइल
श्री नारायणन पोट्टी जी सी व.लेप.अ. ई सी ए 0471-2448589    
श्रीमती मंजु पी वी व.लेप.अ. टी ए 0471-2471425    

उ.मले [ए एम जी- III], तृशूर के अधीन कार्यरत व.लेप.अ

नाम पदनाम अनुभाग टेलिफोन नंबर
कार्यालय पी ए बी एक्‍स आवास मोबाइल
श्रीमती रश्‍मी बि एन व.लेप.अ. रिपोर्ट (ए एम जी -III)        
श्री के.के. मनोज कुमार व.लेप.अ. ए एम जी-III (मुख्‍या.) 0487-2331400 307    
Back to Top