1 Shri M. Ganesh Faculty Member (General)
2 Shri M.P. Hemantha Kumar, CISA, CISM, CFE Faculty Member (Information Systems)
3 Smt. T. Lakshmi Faculty Member (Civil)
4 Smt. B. Nirmala Faculty Member (Information Systems)
5 Shri. N. Navneetha Gopalakrishnan Faculty Member (Commercial)
6 Shri. Sadashiv B Ranade Faculty Member (OIOS)