1 Shri N. Dianand Sr. Audit Officer(Admn)
2 Shri J. Logesh Kumar Assistant Audit Officer(OM)
3 Shri. K. Shanmugam Asst. Supervisor
4 Shri R.M.Swaminathan Sr. Auditor
5 Shri D. Balamurugan Sr. Auditor
6 Smt Asma Shahin Sr. Accountant