1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), मेघालय, शिलांगExternal link
 2. ्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), नागालैंड, कोहिमाExternal link
 3. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), सिक्किम, गंगटोकExternal link
 4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), मणिपुर, इंफालExternal link
 5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), असम, गुवाहाटीExternal link
 6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), त्रिपुरा, अगरतलाExternal link
 7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटीExternal link
 8. महानिदेशक लेखापरीक्षा ( केंद्रीय ), कोलकाता, शाखा कार्यालय, गुवाहाटी, असमExternal link
 9. प्रधान महालेखाकार (ए और ई), मेघालय, शिलांगExternal link
 10. प्रधान महालेखाकार (ए और ई), नागालैंड, कोहिमाExternal link
 11. प्रधान महालेखाकार (ए और ई), मणिपुर, इंफालExternal link
 12. प्रधान महालेखाकार (ए और ई), असम, गुवाहाटीExternal link
 13. प्रधान महालेखाकार (ए और ई), त्रिपुरा, अगरतलाExternal link
 14. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए और ई), सिक्किम, गंगटोकExternal link
 15. प्रधान महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर
 16. प्रधान महालेखाकार, मिजोरम, आइजोल