1 Shri P. V. Kale Sr. Audit Officer/ DDO
2 Smt V S Reddy Sr. Audit Officer/ Hostel Inch.
3 Shri Sanjay Gaikwad Sr. Audit Officer/Admin
4 Shri Brijesh N. Ambade Asstt. Accounts Officer/ Admin
5 Shri R. D. Saxena Sr. Auditor
6 Smt Anu Bharade Sr. Auditor
7 Smt Shilpa Gawali Sr. Accountant
8 Shri Nilesh Chatre Accountant/Hostel Charge
9 Shri Kishor Rajeesh Clerk